viglink

Facebook like


Logo

Image by FlamingText.com

Enable clik

Info masukListen My Radio at Facebook or Here

Background

Tweet Terbang

online

wibiya widget

Change colour

Silahkan Pilih Warna Background

Follow


Tulisan Ketik

Terima Kasih Dah Berkunjung di http://www.boynordin.blogspot.comSilahkan Anda Bagi Komen Ya...

Radio Boy Nordin StreamingListen My Radio at Facebook or Here
Tuesday, November 27, 2012

Shortcut Untuk Blackberry


1. Shortcut telefon
* Untuk menukar nada dering anda, dalam aplikasi telefon, tekan butang Menu. Klik Tetapkan Nada.
* Untuk memeriksa mesej suara anda, tekan dan tahan 1.
* Untuk menghantar sebuah panggilan masuk ke mesej suara apabila peranti dimasukkan dalam holster, tekan dan tahan butang kelantangan.
* Untuk melihat senarai kenalan anda dalam aplikasi telefon, tekan dan tahan butang Hantar.
* Untuk menetapkan nombor panggil cepat ke sebuah hubungan, pada skrin Asal dalam aplikasi telefon, tekan dan tahan butang yang ingin anda tetapkan untuk panggil cepat.
* Untuk menambah sambungan ke nombor telefon, tekan butang Alt dan butang X. Taipkan nombor sambungan.
* Untuk menaip sambungan dalam field nombor telefon, tekan butang Alt dan butang huruf.
* Untuk memasukkan tanda tambah (+) apabila menaip nombor telefon, tekan butang O.
* Untuk mengaktifkan pembesar suara telefon semasa panggilan, tekan butang Speaker Telefon. Untuk mematikan speaker telefon semasa dalam panggilan, tekan lagi butang Speaker Telefon.
* Untuk mendengar panggilan dengan headphone wayar, tekan butang Speaker Telefon. Untuk berhenti mendengar panggilan dengan headphone wayar, tekan lagi butang Speaker Telefon.
Untuk memindah nombor telefon, dalam aplikasi telefon, klik nombor telefon aktif anda. Klik nombor telefon.

2. Shortcut mesej
Dalam mesej
* Untuk membalas mesej, tekan R.
* Untuk membalas ke semua dalam mesej e-mel atau mesej PIN, tekan L.
* Untuk meneruskan sebuah mesej, tekan F.
* Untuk menyimpan ke file sebuah mesej e-mel yang diserlahkan, tekan I .
* Untuk melihat alamat e-mel kenalan, sorot kenalan dalam Ke atau Dari. Tekan Q. Untuk melihat nama paparan, tekan lagi Q.
* Untuk pindah ke kedudukan kursor terakhir selepas menutup dan membuka kembali sebuah mesej atau mesej PIN yang telah diterima, tekan G.

Dalam senarai mesej
* Untuk membuka mesej yang diserlahkan, tekan butang Enter.
* Untuk membuat mesej dari senarai mesej, tekan C.
* Untuk menandakan mesej sebagai telah dibuka atau belum dibuka, tekan butang Alt dan U.
* Untuk melihat mesej yang diterima dan log panggilan yang diterima, tekan butang Alt dan I.
* Untuk melihat mesej yang dihantar, tekan butang Alt dan O.
* Untuk melihat mesej suara, tekan butang Alt dan V.
* Untuk melihat mesej teks SMS, tekan butang Alt dan S.
* Untuk melihat log panggilan, tekan butang Alt dan P.
* Untuk melihat semua mesej anda, tekan butang Escape.
Berpindah dalam senarai mesej
* Untuk naik satu skrin, tekan butang Shift dan butang Space.
* Untuk turun satu skrin, tekan butang Space.
* Untuk pindah ke atas senarai mesej, tekan T.
* Untuk pindah ke bawah senarai mesej, tekan B.
* untuk pindah ke tarikh berikutnya, tekan N.
* Untuk pindah ke tarikh sebelumnya, tekan P.
* Untuk pindah ke item yang belum dibuka, tekan U.
* Untuk pindah ke mesej berkaitan berikutnya, tekan J.
* Untuk pindah ke mesej berkaitan sebelumnya, tekan K.

3. Shortcut kamera dan kamera video
Bergantung pada peranti BlackBerry anda, ciri-ciri kamera video atau kamera mungkin tidak disokong.
* Untuk meningkatkan sasaran sebelum mengambil gambar, tekan butang kelantangan.
* Untuk mengurangkan sasaran sebelum mengambil gambar, tekan butang kelantangan.
* Untuk mengambil gambar, tekan butang Praktis Kanan.
* Untuk menukar mod lampu kilat bagi gambar atau untuk mengaktifkan mode kurang-cahaya bagi video, tekan butang Space.

4. Shortcut media
* Untuk menghentikan video atau lagu, tekan butang Bungkam. Untuk meneruskan memainkan video atau lagu, tekan lagi butang Bungkam.
* Untuk memainkan lagu seterusnya dalam sebuah kategori, tekan N.
* Untuk memainkan lagu sebelumnya dalam sebuah kategori, tekan P.
* Untuk memainkan lagu seterusnya dalam senarai main, tekan dan tahan butang Volume naik.
* Untuk memainkan lagu sebelumnya dalam senarai main, tekan dan tahan butang kelantangan.
* Untuk mengaktifkan ciri penguat audio untuk memperkuatkan volume lagu, nada dering, dan video, tekan butang kelantangan sehingga anda mencapai tetapan kelantangan tertinggi, kemudian tekan dengan cepat butang kelantangan sebanyak empat kali.
* Untuk menggerakkan ke atas dalam sebuah gambar, tekan 2.
* Untuk menggerakkan ke bawah dalam sebuah gambar, tekan 8.
* Untuk menggerakkan ke kanan dalam sebuah gambar, tekan 6.
* Untuk menggerakkan ke kiri dalam sebuah gambar, tekan 4.
* Untuk kembali ke tengah gambar, tekan 5.
* Untuk memperbesar gambar, tekan 3. Untuk mengembalikan saiz gambar yang asal, tekan 7.
* Untuk mengurangkan gambar, tekan 9. Untuk mengembalikan saiz gambar yang asal, tekan 7.
* Untuk memutar gambar, tekan L.
* Agar gambar pas dengan saiz skrin, tekan 1.

5. Shortcut pengetikan
* Untuk memasukkan titik, tekan butang Space dua kali. Huruf seterusnya menjadi huruf besar.
* Untuk mengubah jadi huruf besar, tahan butang huruf hingga muncul huruf besar.
* Untuk memasukkan aksara pengganti pada butang, tekan butang Alt dan butang watak tersebut
* Untuk memasukkan aksara beraksen atau khusus, tahan butang huruf dan putar trackball ke kiri atau ke kanan. Misalnya, untuk menaip ü, tahan U dan putar trackball ke kiri hingga muncul ü. Lepaskan butang huruf bila aksara beraksen atau khusus telah muncul.
* Untuk memasukkan nombor dalam field nombor, tekan butang nombor. Anda tidak perlu menekan butang Alt.
* Untuk memasukkan nombor dalam field teks, tahan butang Alt dan tekan butang angka.
* Untuk mengaktifkan NUM lock, tekan butang Alt dan kekunci Shift Kiri. Untuk mematikan NUM lock, tekan butang Shift.
* Untuk mengaktifkan CAP lock, tekan butang Alt dan kekunci Shift Kanan. Untuk mematikan CAP lock, tekan butang Shift.
Memasukkan simbol
* Untuk memasukkan tanda (@) atau titik (.) dalam field alamat e-mel, tekan butang Space.
* Untuk memasukkan sebuah simbol, tekan butang Simbol. Taip huruf yang muncul di bawah simbol tersebut.
Menggunakan teks
* Untuk menyerlahkan sebaris teks, tekan butang Shift dan putar trackball ke atas atau ke bawah.
* Untuk menyerlahkan teks aksara demi aksara, tahan butang Shift dan putar trackball ke kiri atau ke kanan.
* Untuk membatalkan pemilihan teks, tekan butang Escape.
* Untuk memotong teks yang diserlahkan saat menaip, tekan butang Shift dan butang Backspace / Padam.
* Untuk menyalin teks yang diserlahkan saat menaip, tekan butang Alt dan klik trackball.
* Untuk menampal teks yang diserlahkan saat menaip, tekan kekunci Shift dan klik trackball.

6. Shortcut carian
* Untuk mencari kenalan dalam senarai kenalan, taipkan nama kenalan atau inisialnya dengan dipisahkan oleh ruang.
* Untuk mencari teks dalam mesej, tekan S.
* Untuk mencari teks dalam lampiran atau pada laman web, tekan F.
* Untuk mencari teks dalam persembahan , anda harus melihat persembahan tersebut dalam paparan teks atau dalam teks atau dalam paparan slaid. Tekan F.

7. Shortcut pelayar
* Untuk memasukkan titik (.) dalam field alamat web, tekan butang Space.
* Untuk memasukkan garis miring (/) dalam field alamat web, tekan butang Shift dan butang Space.
* Untuk menghentikan muat naik laman web, tekan butang Escape.
* untuk menutup pelayar, tekan dan tahan butang Escape.
Pada laman web
* Untuk berpindah antara paparan Kolom dan paparan halaman, tekan Z.
* Untuk meningkatkan paparan laman web, tekan I.
* Untuk mengurangkan paparan laman web, tekan O.
* Untuk pindah ke laman web tertentu, tekan G.
* Untuk kembali ke laman asal, tekan H.
* Untuk mengaktifkan sokongan JavaScript, tekan J.
* Untuk membuka senarai bookmark, tekan K.
* Untuk menambah penanda, tekan A.
* Untuk melihat senarai laman web yang baru saja anda kunjungi, tekan Y.
* Untuk mengemas kini laman web, tekan R.
* Untuk melihat alamat laman web sebuah link, serlahkan link tersebut. Tekan L.
* Untuk melihat alamat sebuah laman web, tekan P.
* Untuk mengikuti sebuah link, serlahkan atau berhenti pada pada link tersebut. Tekan butang Enter.
* Untuk menyembunyikan sepanduk, tekan U. Untuk melihat sepanduk, tekan U.
* Untuk membuka opsyen pelayar, dalam pelayar, tekan S.
Menyusuri laman web
* Untuk naik satu skrin, tekan butang Shift dan butang Space.
* Untuk turun satu skrin, tekan butang Space.
* Untuk pindah ke atas laman web, tekan T.
* Untuk pindah ke bawah laman web, tekan B.

DBS